E-pood
Menüü

Austatud ettevõtja!

E-pood Broneeri
Menüü

AS Landeste otsib Metropol Hotel’ile ning Metropol Spa Hotel’ile toitlustajat. Käesolevaga kutsume Teid esitama omapoolset pakkumust AS Landeste poolt korraldatavas menetluses uue toitlustuspartneri leidmiseks [1]

1. Taustinfo
Metropol Hotel ja Metropol SPA Hotel asuvad Tallinna tuiksoonel Rotermanni kvartalis, vanalinna piiril ning reisisadamast kõigest jalutuskäigu kaugusel. Kompleks tervikuna pakub midagi kõigile – Metropol Hotel on soodne ja mugav ööbimiskoht inimestele, kes hindavad suurepärast asukohta ning Tallinna kesklinnaga seotud mugavusi jalutuskäigu kaugusel, samas kui Metropol SPA Hotel’is asub kaasaegsetele majutusvõimalustele lisaks ka silmapaistev konverentsi-, spaa- ja lõõgastuskeskus, mis sobib nii äri-, konverentsi- ja kui ka puhkusereisiks.

Metropol Hotel’i ja Metropol SPA Hotel’i sisustatud restoranid asuvad Roseni 9 ja Roseni 13 I korrusel pindalaga 496 m2 ja 513.2 m2 kokku 1002 m2, millistele pindadele otsime seoses üürilepingu lõppemisega igapäevast toitlustuspartnerit alates 01.02.2024 kuni 31.01.2029. Koos pindadega annab Landeste AS toitlustusparneri kasutusse ka pindadel asuva Vara, millise kasutamise, hooldamise ja säilitamise kohustus jääb toitlustuspartnerile. Pindadele jääva Vara nimekiri on esitatud Lisas 3. Aastas ostame toitlustuspartnerilt ca 100 000 hommikusööki ning palju muid grupi- ja konverentsieineid. Eelmisel 5 aastal ostetud hommikusöökide arv hotellide kaupa kuude lõikes on toodud Lisas 5. Lisaks hotellidele osutatavale toitlustamise teenusele on toitlustuspartneril võimalik avada 2 eriilmelist restorani otse Rotermanni kvartali südames ning luua nendes kohtades endale sobiv kontseptsioon. Hotelli eesmärk on konkurentsivõimelise toitlustuspakkumise saamine ning sel põhjusel on ka üüritasu pakkumine soodne (vt. Täpsemalt Lisa 1).

2. Tegevused enne pakkumuse esitamist
2.1. Pakkumise tegemiseks vajaliku lisamaterjaliga saab tutvuda, saates kirja annely@metropol.ee ning sõlmides konfidentsiaalsuskokkuleppe.
2.2. Pindade suurust ja toitlustuspartneri kasutusse jääva Vara mahtu arvesse võttes eeldab AS Landeste, et pakkumuse esitamisest huvitatud isikud käivad enne pakkumuse esitamist tutvumas kohapealse olukorraga ning käesoleva toitlustuspartneri hommikusöögi väljapanekuga.
2.3. Kohapealse olukorraga tutvumiseks palume kontakteeruda Metropol Hotels’i tegevjuhi Annely Hendriksoniga (annely@metropol.ee, 5260509) enne 15.11.2023.
2.4. AS Landeste selgitab, et jätab endale õiguse tagastada kõigi ettevõtjate pakkumused, kes punktis 2.2. nimetatud tähtaja jooksul kohapealse olukorraga tutvumas ei käi. Samuti jätab AS Landeste endale õiguse lükata tagasi kõik pakkumised.

3. Nõuded esitatavale pakkumusele ning täiendavad selgitused
3.1. Esitatav pakkumus peab sisaldama vähemalt järgmiseid andmeid ja dokumente:
3.1.1. ettevõtja kinnitust selle kohta, et ta on tutvunud kõigi AS Landeste poolt avaldatud asjaolude ning tingimustega, sh Lisas 1 esitatud üürilepingu tingimuste ja selles avaldatud üüritasu suurusega ja ta soovib nendel tingimustel osaleda käesolevas menetluses;
3.1.2. olemasolul ettevõtja viimase 3 lõppenud majandusaasta finantsaruanded (bilanss ja kasumiaruanne);
3.1.3. ettevõtja poolt täidetud Lisa 2 tabel, mis peab sisaldab AS Landeste poolt nõutud teenusgruppide hindasid ning ettevõtja poolt koostatud näidismenüüd gruppidele. Palume panna tähele, et nõuetekohaselt täidetuks loetakse Lisa 2, kui selles on täidetud kõik rohelised ja punased väljad;
3.1.4. ettevõtja lühiülevaade oma senisest kogemusest toitlustusvaldkonnas, sh kui ettevõtjal on kogemust ka grupi- ja hotellitoitlustuse valdkonnas, palume see eraldi välja tuua.
3.2. Punktis 3.1 esitatud andmed võetakse aluseks pakkumuste hindamisel.
3.3. Ettevõtjal on lubatud soovi korral esitada omapoolseid muudatusettepanekuid hommikusöögimenüü ja/või restoranide kontseptsioonide osas. Atraktiivse kontseptsiooni esitamine lisab kuni 10% hindele (vt punkt 4.1.4.).
3.4. Ettevõtjal peab esitama omapoolsed alternatiivpakkumised grupimenüü sisu kontseptsiooni osas lähtudes põhimõttest, et iga alternatiivmenüü hind on sama, mis pakkumuse Lisa 2 tabelis esitatud hind.
3.5. Palume kõigil soovijatel esitada omapoolsed pakkumused hiljemalt 15.11.2023.a. e-postiaadressil annely@metropol.ee .

4. Eduka toitlustuspartneri valik
4.1. AS Landeste hindab kõiki laekunud pakkumusi 5 kriteeriumi alusel:
4.1.1. 75% ulatuses hinnatakse Lisas 2 esitatud teenusgruppide (hommikusöök,grupimenüü, buffet, kohvipausid) hinda;
4.1.2. 5% ulatuses hinnatakse Lisas 2 esitatud näidismenüü gruppidele atraktiivsust;
4.1.3. 10% ulatuses hinnatakse ettevõtja varasemat kogemust ning ettevõtja usaldusväärsust läbi tema majandusnäitajate;
4.1.4. 10% ulatuses hinnatakse ettevõtja poolt esitatud visiooni restoranide ja toitlustuse kontseptsioonide osas.

Lisad (saab tutvuda konfidentsiaalsuskokkuleppe sõlmimisel):
Lisa 1 – üürilepingu näidis
Lisa 2 – pakkumuse esitamise hindade vorm
Lisa 3 – Vara nimekiri
Lisa 4 – Pindade kõrvalkulud aastatel 2021-2023
Lisa 5 – Ostetud hommikusöökide arv aastatel 2019-2023

[1] Tegemist ei ole konkursiavaldusega VÕS § 1009 jj. mõttes.

 

Küsi lisa