E-pood
Menüü

Hotelli sisekorraeesirjad

E-pood Broneeri Menüü

Hea külaline!

Meil on hea meel tervitada Teid Metropol Hotellides!

Et Teie siinviibimine läheks suurepäraselt ning kogemus vastaks ootustele, palume Teil tutvuda hotelli sisekorraeeskirjade ning hea tavaga.

CHECK IN & CHECK OUT

 • Check in alates 15:00. Varajane check in on võimalik vastavalt saadavusele.
 • Check out hiljemalt kell 12:00.
 • Broneeritud tuba on garanteeritud saabumisepäeval kuni 18:00. Kui külaline ei ole teavitanud oma hilisemast saabumisest, on hotellil õigus tühistada kogu broneering ja müüa järgmisele külalisele. Seejärel hotell ei saa garanteerida vabade tubade saadavust.
 • Hilise väljaregistreerimise jaoks palun võtke ühendust hotelli vastuvõtuga. Hiline check out on võimalik vastavalt saadavusele ning lisatasu eest.
 • Kõik Metropol Hotellides peatuvad külalised peavad olema täisealised (18 aastased). Turvalisuse ja pettuste vältimiseks palume Teil hotelli saabudes esitada kehtiv, legaalne isikut tõendav dokument.
 • Vastavalt Turismiseadusele, peavad kõik Metropol Hotellides peatuvad külalised saabudes täitma registratsioonikaardi. Kohustuslik on kaardile märkida ees-, perekonnanimi, sünniaeg, kodakondsus, elukoht, telefoninumber, e-mail, allkiri. Kõik toas peatuvad inimesed peavad olema registreeritud.
 • Lapsed alla 12 eluaasta peavad igal ajahetkel olema vanemate / hooldajate / täiskasvanu jälgimise ja hoole all.

PARKIMINE

 • Tasuline parkimine on võimalik majaaluses garaažis. Hotellil on vastavalt saadavusele limiteeritud parkimiskohad, mis tuleb eelnevalt ette broneerida. . Parkimiskoha broneerimiseks palun võtke ühendust hotelli müügiosakonnaga booking@metropol.ee või hotelli vastuvõtuga reception@metropol.ee.
 • Avalikud, tasulised parklad asuvad hotelli vahetuses läheduses. Et hotell asub kesklinnas, tuletame meelde, et tasuta parkimisvõimalusi hotelli ümbruses ei ole. Soovitame jälgida silte ning veenduda parkimistingimustes.

SPAAKESKUS

 • Spaakeskus on Metropol Spa Hotelli klientidele avatud E-P 08:30-21:00, viimane sissepääs on kell 20:00.
 • Spaasse sisenemiseks palun kasutage oma punast käepaela.
 • Spaakeskus (v.a riietusruumid) on unisex. Ujumisriiete kasutamine on kohustuslik.
 • Isikliku kaasatoodud söökide või jookide tarbimine spaakeskuses on rangelt keelatud. Reeglite rikkumisega kaasneb trahv 50€ (viiskümmend eurot).
 • Reeglite rikkumisel on hotellil õigus paluda külalisel spaakeskusest lahkuda.

PAGAS

 • Tasuta pagasiruum on saadaval 24/7 hotelli vastuvõtu vahetus läheduses. Hotell ei vastuta pagasiruumi jäetud asjade kahjustuste või kadumise eest.

HOTELLI ÜLDISED REEGLID

 • Suitsetamine Metropol Spa Hotelli hotellitubades või rõdul on rangelt keelatud. Suitsetamine on lubatud I korrusel paiknevas suitsuruumis või õues, hotelli ees. Reeglite rikkumisel ning keelatud kohas suitsetamisel on külaline kohustatud tasuma trahvi 300 eurot (kolm sada eurot).
 • Külalised peavad hotellis viimise ajal käituma viisakalt, seejuures ei ole lubatud segada teisi hotellikülalisi ega personali või takistada hotellis tavapärast tööd.
 • Öörahu on 22:00-07:00. Palun andke meile hotelli reeglite rikkujatest esimesel võimalusel teada kas telefoni teel või isiklikult hotelli vastuvõttu (liigne müra, ebaadekvaatne käitumine vms).
 • Kõik hotelli klientide külalised, kes jäävad hotellitubadesse hiljemaks kui 22:00, tuleb registreerida vastuvõtus isikut tõendava dokumenid alusel ning tasuda majutustasu 35 €
 • Hotellil on õigus alkoholi või narkootikumide liigtarbimisest tulenevast ebaadekvaatsest käitumisest tingituna paluda külalistel hotellist lahkuda.
 • Hotelli vara kahjustamisel, rikkumisel või lõhkumisel kohustub külaline tasuma leppetrahvi vastavalt vastuvõtus olevatele fikseeritud hindadele.
 • Hotell jätab endale õiguse valida külalisi ning paluda majutuvatel klientidel hotelli territooriumilt lahkuda. Seejuures ei kuulu majutuse või teenuste eest tasutud summad tagastamisele.

MAJAPIDAMINE

 • „Palun mitte segada“ – me mõistame teie soovi privaatsusele. Küll aga on hotellil õigus kontrollida toa seiskorda ning toas viibivaid isikuid 24h vältel veendumaks, et nii hotelli vara kui ka hotellitoas viibivate isikutega on kõik korras.
 • Päevakoristus teostatakse iga päev vahemikus 10:00-16:00.
 • Kui teil on vaja lisatekki, patju, rätikuid, palun pöörduge hotelli vastuvõttu.
 • Kui teil on vaja tuppa beebi- või lisavoodit, andke sellest meile teada enne saabumist, eelistatult broneeringu tegemise hetkel. Võite võtta ühendust telefonitsi või kirjalikult reception@metropol.ee või booking@metropol.ee

Kui Teil tekib lisaküsimusi, pöörduge julgelt meie hotelli vastuvõttu, kes aitavad Teid 24/7.

Soovime Teile meeldejäävat puhkust!